Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o shromažďování osobních údajů

Toto prohlášení o shromažďování osobních údajů ("PICS") vás informuje v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů:

 1. účelu, pro který budou vaše osobní údaje, které jsme shromáždili v souvislosti s vaším používáním těchto webových stránek ("webové stránky") nebo nákupem produktů prodávaných prostřednictvím těchto webových stránek ("produkty"), použity;
 1. komu mohou být vaše osobní údaje předány a
 1. komu můžete adresovat žádosti o přístup k údajům nebo o jejich opravu.

Tyto PICS můžeme upravit změnou této stránky. Tuto stránku byste měli čas od času zkontrolovat, abyste se seznámili s případnými změnami, které provedeme.

1. Uživatel údajů

1.1 ("my", "nás", "naše") je uživatel údajů.

2. Subjekty údajů

Tento PICS se vztahuje na osobní údaje od ("vy" nebo "vaše"):

(a) Návštěvníci: fyzické osoby, které navštíví naše webové stránky;

(b) Uživatelé: fyzické osoby, které nakupují, požadují nebo dostávají Produkty;

(c) Kontakty: fyzické osoby, které nás kontaktují prostřednictvím našich Webových stránek, e-mailem nebo jinými prostředky.

3. Co shromažďujeme

3.1 Můžeme shromažďovat, uchovávat, zpracovávat, předávat a používat následující typy osobních údajů:

(a) od Návštěvníků: IP adresy nebo jiných jedinečných identifikátorů zařízení;*

(b) od uživatelů:

 1. uživatelské jméno;
 2. heslo účtu;

iii. celé jméno; *

 1. e-mailová adresa; *
 2. fakturační adresa; *
 3. dodací adresa;*

vii. informace o platbě; *

viii. telefonní číslo;

(c) z kontaktů:

 1. celé jméno; *
 2. e-mailová adresa; *

iii. veškeré další osobní údaje, které nám poskytnete.

* označuje povinné osobní údaje

3.2 Pokud nám neposkytnete povinné osobní údaje, je možné, že vám nebudeme moci poskytnout přístup na naše webové stránky, dodávat vám naše produkty nebo reagovat na vaši komunikaci s námi.

4. Účel a použití

4.1 Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, uchovávat, zpracovávat, přenášet a používat k některému z následujících účelů:

(a) abychom vám poskytli naše Produkty, jako např:

 1. spravovat a vyřizovat vaše objednávky;
 2. pokud se rozhodnete zaregistrovat účet na našich webových stránkách, k vytvoření a aktualizaci vašeho účtu zaregistrovaného u nás; a

iii. zpracovávat a usnadňovat fakturaci a platby za vaše objednávky;

(b) monitorovat a analyzovat používání našich webových stránek a sestavovat souhrnné statistiky o tomto používání;

(c) k personalizaci vašich zkušeností na našich Webových stránkách, včetně identifikace vašich preferencí a chování, abychom mohli lépe reagovat na vaše individuální potřeby;

(d) ke zlepšení našich Webových stránek a našich Produktů na základě informací a zpětné vazby, které od vás obdržíme, a na základě analýzy používání našich Webových stránek a nákupu Produktů;

(e) pro účely výzkumu a vývoje a pomocí vašich osobních údajů k testování, výzkumu, analýze a pomoci při vývoji produktů (včetně strojového učení);

(f) pro zákaznický servis a abychom mohli efektivněji reagovat na vaše požadavky na služby, získávat zpětnou vazbu a pro potřeby podpory;

(g) pro nemarketingovou komunikaci týkající se vašich objednávek, jako je potvrzení objednávky a oznámení o odeslání;

(h) pro technické účely a pro potřeby řízení projektů;

(i) abychom pomohli udržet bezpečnost, zabezpečení a integritu osobních údajů shromážděných prostřednictvím našich webových stránek;

(j) k prevenci podvodů;

(k) pro účely soudního řízení nebo podle požadavků regulačních orgánů, vládních subjektů a úředních dotazů;

(l) pro účely přímého marketingu, avšak pouze v případě, že obdržíme váš souhlas (viz odstavec 11 níže); a

(m) pro další účely přímo související s výše uvedenými účely.

4.2 Námi shromážděné osobní údaje nesmí být použity k jiným účelům, ledaže:

(a) jste výslovně udělili svůj souhlas s použitím pro příslušné jiné účely;

(b) účel přímo souvisí s účelem, pro který byly osobní údaje shromážděny, nebo

(c) jsme oprávněni použít osobní údaje pro jiné účely vyplývající z výjimky nebo jinak v souladu s platnými zákony a předpisy.

5. Převodci

5.1 Vaše osobní údaje můžeme předat následujícím osobám:

(a) našim zaměstnancům a vedoucím pracovníkům;

(b) našim dceřiným společnostem a jejich zaměstnancům a vedoucím pracovníkům;

(c) společnosti Shopify Inc., poskytovateli IT služeb, kterého jsme si najali ke správě a údržbě webových stránek a ke zpracování vašich objednávek učiněných prostřednictvím webových stránek, a jejím dceřiným a mateřským společnostem;

(d) společnost Paypal Holdings Inc. a její dceřiné společnosti a další zpracovatele nebo zprostředkovatele plateb ("Zpracovatelé plateb"), které můžeme zapojit do provádění platebních procesů pro nás v souvislosti s našimi Produkty nebo v rámci našeho podnikání;

(e) dodavatelé našich Výrobků ("Dodavatelé"), aby vám umožnili zasílání našich Výrobků;

(f) další námi najatí poskytovatelé služeb a zpracovatelé údajů, jako např:

 1. poskytovatelé administrativních služeb;
 2. dodavatelé IT služeb a softwaru;

iii. poskytovatelé datové analytiky;

 1. poskytovatelé služeb zadávání a zpracování dat;
 2. poskytovatelé cloudových služeb a
 3. úvěrové referenční agentury.

(g) naši pojistitelé a bankéři;

(h) naši právní, finanční a účetní odborní poradci;

(i) jiným společnostem, organizacím nebo osobám v rozsahu požadovaném platnými zákony, předpisy, právními postupy, vládními požadavky nebo v případech, kdy je zveřejnění vhodné z bezpečnostních důvodů. To zahrnuje výměnu vašich osobních údajů s jinými společnostmi, organizacemi nebo osobami za účelem ochrany a prevence podvodů a

(j) jiným společnostem, organizacím nebo osobám v rámci jednání o fúzi, prodeji majetku společnosti, konsolidaci nebo restrukturalizaci, financování nebo převzetí celého našeho podnikání nebo jeho části touto jinou společností nebo do ní.

5.2 Prováděním plateb u nás prostřednictvím zpracovatelů plateb uzavíráte smlouvu přímo se zpracovatelem plateb a podléháte jeho podmínkám používání a zásadám ochrany osobních údajů. Měli byste se seznámit se zásadami ochrany osobních údajů Zpracovatele plateb, které se nebudou řídit těmito OPP ani našimi zásadami ochrany osobních údajů, a případně podle svého uvážení vyjádřit svůj souhlas s těmito zásadami.

5.3 Pokud vaše osobní údaje předáme jiným osobám, zajistíme důvěrnost vašich osobních údajů tím, že do smluv s třetími stranami, s nimiž vaše osobní údaje sdílíme, zahrneme ustanovení o důvěrnosti nebo jiné smluvní doložky.

5.4 Vaše osobní údaje můžeme sdílet i s jinými osobami, než jak je popsáno v odstavci 5.1 výše, pokud vás o tom předem informujeme a získáme váš souhlas.

6. Soubory cookie

6.1 Naše Zásady používání souborů cookie jsou součástí těchto Zásad ochrany osobních údajů, na jejichž základě můžete přistupovat na naše webové stránky a používat je.

6.1 Soubor cookie je malý datový soubor, který může webová stránka odeslat do vašeho počítače nebo zařízení, když navštívíte naše Webové stránky.

6.2 Soubory cookie se používají k tomu, aby webové stránky fungovaly lépe a efektivněji, obvykle tak, že jim umožňují rozpoznat vás a zapamatovat si důležité informace, které vám usnadní používání webových stránek (např. zapamatováním vašich uživatelských preferencí).

6.3 Soubory cookie používáme k:

(a) ukládání technických údajů, abychom zajistili správné a efektivní načítání a zobrazování našich webových stránek, když je navštívíte;

(b) zapamatování vámi provedených voleb nebo vámi poskytnutých informací (jako je vaše uživatelské jméno, jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte), aby byly vaše preference zachovány pro vaše další návštěvy našich Webových stránek a nemuseli jste při dalších návštěvách znovu ověřovat svou totožnost;

(c) analyzovat, jak se pohybujete na našich Webových stránkách, abychom mohli optimalizovat jejich design; a

(d) sledovat vaše chování a preference, abychom mohli posoudit, o jaký druh informací a produktů od nás můžete mít zájem.

6.4 Používáme:

(a) soubory cookie relace, které jsou jedinečné pro každou vaši návštěvu našich Webových stránek; a

(b) trvalé soubory cookie, které se po zavření okna prohlížeče nesmažou a aktivují se při každé návštěvě našich Webových stránek.

6.5 Soubory cookie, které používáme, jsou buď:

(a) nezbytné soubory cookie, které jsou pro naše Webové stránky nezbytné, aby vám pomohly přecházet ze stránky na stránku a používat funkce našich Webových stránek;

(b) funkční soubory cookie, které umožňují naší Webové stránce zapamatovat si vámi provedené volby a poskytovat více osobních funkcí; nebo

(c) výkonnostní soubory cookie, které shromažďují informace o vašem používání našich Webových stránek a pomáhají nám zlepšovat jejich fungování.

6.6 Používáme omezený počet souborů cookie třetích stran, najdete je v našich Zásadách používání souborů cookie.

6.7 Tím, že budete pokračovat v používání našich Webových stránek, aniž byste nám oznámili svůj nesouhlas s používáním souborů cookie nebo odvolali svůj souhlas, souhlasíte s používáním souborů cookie.

6.8 Používání souborů cookie můžete kdykoli odmítnout nebo svůj souhlas odvolat výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči. Tato nastavení obvykle najdete v nabídce "možnosti" nebo "předvolby" vašeho internetového prohlížeče nebo kliknutím na "nápověda" v nabídce prohlížeče. Odstranění souborů cookie může ovlivnit vaše používání a zkušenosti s našimi webovými stránkami.

6.9 Soubory cookie uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro funkci, pro kterou jsou používány. Tato funkce se liší v závislosti na souboru cookie.

7. Uchovávání souborů

7.1 Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu přiměřeně nutnou k naplnění účelů, pro které byly shromážděny. Vaše osobní údaje můžeme uchovávat i po delší dobu, pokud je to nezbytné pro splnění našich smluvních nebo zákonných povinností.

7.2 Osobní údaje, které jste nám poskytli, budou po uplynutí této doby uchovávání zlikvidovány.

9. Přístup a oprava

9.1 Podle PDPO máte právo na:

(a) požádat o kopii vašich osobních údajů, které uchováváme, pokud nejsme osvobozeni od povinnosti vyhovět žádosti o přístup k údajům, a

(b) požadovat, abychom provedli nezbytné opravy týkající se jakýchkoli osobních údajů, které považujete za nepřesné, poté, co jsme vyhověli vaší žádosti o přístup k údajům. Žádost o opravu údajů můžeme zamítnout, pokud se domníváme, že osobní údaje jsou přesné, vyjádření názoru nebo navrhovaná oprava je nepřesná.

9.2 Pokud si přejete získat přístup ke svým osobním údajům nebo je opravit, kontaktujte nás.

9.3 Vyhrazujeme si právo účtovat přiměřený poplatek za zpracování žádosti o přístup k osobním údajům nebo jejich opravu.

10. Přímý marketing

10.1 Vaše shromážděné osobní údaje můžeme použít k přímému marketingu našich produktů.

10.2 Pro účely přímého marketingu používáme tyto typy osobních údajů:

□ vaše celé jméno;

□ vaši e-mailovou adresu;

□ Proti použití těchto typů osobních údajů pro přímý marketing nic nenamítám.

□ Nesouhlasím s používáním typů osobních údajů uvedených v zaškrtávacích políčkách pro služby přímého marketingu (nikoli však s ostatními typy).

10.3 Přímé marketingové aktivity, které hodláme provádět s využitím vašich osobních údajů, jsou:

□ informace a propagační materiály o: našich produktech, produktech podobných těm, které jste již dříve zakoupili, slevách a dalších akcích a informace o nás, které by pro vás mohly být užitečné;

□ aktualizace týkající se našich webových stránek nebo produktů; a

□ slavnostní pozdravy.

□ Proti přijímání těchto typů přímých marketingových aktivit nic nenamítám.

□ Nesouhlasím s přijímáním typů přímého marketingu uvedených v zaškrtávacích políčkách (nikoliv však s ostatními typy).

10.4 Pokud nám výslovně neudělíte souhlas, nesmíme používat typy osobních údajů pro činnosti přímého marketingu popsané v tomto odstavci 11.

10.5 Pokud obdržíme váš souhlas s přímým marketingem, můžeme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu předat osobám uvedeným v odstavci 5.1 výše.

10.6 Můžete nás kdykoli požádat, abychom přestali používat vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, a to zasláním e-mailu nebo odpovědí s nadpisem "odhlásit" na jakékoli naše sdělení týkající se přímého marketingu.